Logo Bpf HiBiN Voor werkgevers

Voor werkgevers

Home → Disclaimer
Heeft u een vraag,
neem dan contact met ons op

Disclaimer

Bpf HiBiN en zijn uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kun je geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Bpf HiBiN en zijn uitvoeringsorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  • voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Bij de berekeningen op de site gaan Bpf HiBiN en zijn uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij het Bpf HiBiN en zijn uitvoeringsorganisatie. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Stel je vraag
HiBiN footerafbeelding