Logo Bpf HiBiN Voor werkgevers

Voor werkgevers

Home → Premie
Bekijk hier de hoogte van de
premie en andere kerngetallen

Premie en kerngetallen

Premie
Met ingang van januari 2017 beltaalt u de premie niet meer via voorschotnota's. De pensioenpremie voor uw werknemers wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Bpf HiBiN moet het aan de deelnemers melden als u geen premie betaald heeft. Dat staat in de Pensioenwet. Toezichthouder DNB controleert dit. Als u niet betaalt, krijgt u mogelijk klachten van uw werknemers. 

Premie pensioenregeling 2019 2018 2017 2016
Toetredingsleeftijd 21 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 65 65
         
Premiegrondslag        
Maximumloon € 44.284 € 44.284 € 42.774 € 42.774
Franchise € 12.712 € 12.712 € 12.279 € 12.279
Premiegrondslag (maximum) € 31.572 € 31.572 € 30.495 € 30.495

 

Premies Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2019 

Uw werknemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie wordt maandelijks door u, als werkgever, ingehouden op het salaris van uw werknemers.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2019 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 15.360,-. (Dit was € 15.030,- in 2018). De premies worden jaarlijks aangepast. 

De jaarpremie in 2019 voor een verzekerd bedrag van € 15.360,- bedraagt:

Leeftijd verzekerde   Jaarpremie 2019
tot 25 jaar 50,00
25 tot 30 jaar 80,00
30 tot 35 jaar 90,00
35 tot 40 jaar 128,00
40 tot 45 jaar 183,00
45 tot 50 jaar 286,00
50 tot 55 jaar 414,00
55 tot 60 jaar 521,00
60 tot 65 jaar 599,00
vanaf 65 jaar 600,00
HiBiN footerafbeelding