Logo Bpf HiBiN Voor werkgevers

Voor werkgevers

Home → Privacy statement
Heeft u een vraag,
neem dan contact met ons op

Privacy statement

Het bedrijfstakpensioenfonds HiBiN en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met jouw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder verbeteren
Het bedrijfstakpensioenfonds HiBiN en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens om jou te kunnen informeren over jouw persoonlijke situatie. Je kunt hierbij denken aan de voor jou geldende pensioenregeling, de hoogte van jouw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in jouw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van jouw pensioenregeling. En ook om jou zo goed mogelijk te informeren over jouw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Het bedrijfstakpensioenfonds en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder jouw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met jou gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
In sommige gevallen - bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van jouw gezondheidstoestand - zijn jouw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van het bedrijfstakpensioenfonds en/of zijn uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van jouw gegevens. Andere medewerkers ontvangen jouw medische gegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim.

Jouw rechten
Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van jouw gegevens kun je schriftelijk aanvragen bij het bedrijfstakpensioenfonds. De adresgegevens vindt je bij 'Contact'.

Wijzigingen
Het bedrijfstakpensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past het bedrijfstakpensioenfonds zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze site bezoekt.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Heb je een klacht over de manier waarop Bpf HiBiN met jouw persoonsgegevens omgaat? Deze kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is verplicht om je klacht te behandelen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag 

Het volledige privacy statement is te dowloaden via de Downloads

Stel je vraag
HiBiN footerafbeelding