Werkgever of medewerker HR? Geef uw e-mailadres aan ons door.

Onze organisatie

Bpf HiBiN heeft een bestuur, een raad van toezicht, een verantwoordingsorgaan en een bestuursbureau. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van ongeveer 36.000 mensen die werken en hebben gewerkt in de bouwmaterialenhandel.

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Ons doel

Bpf HiBiN is het bedrijfstakpensioenfonds voor iedereen in de bouwmaterialenhandel. Ons doel is zorgen dat iedereen die er werkt een goed pensioen krijgt. Ook nabestaanden. Wat vinden we een goed pensioen? Dat is ongeveer 70% van het loon dat een werknemer gemiddeld verdiend heeft.

We gaan uit van het solidariteitsprincipe. Solidariteit betekent voor elkaar zorgen. Werknemers zien dat aan het percentage pensioen dat zij opbouwen. Dat is namelijk voor iedereen gelijk. Wat ook het geslacht, de leeftijd of gezondheid is. Werkgevers in de bouwmaterialenhandel zijn verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. Daarom kan iedereen meedoen. Echt solidair dus.

Missie, visie en strategie

Onze missie, visie en strategie

Missie

Bpf HiBiN voert de afspraken over pensioen uit die de sociale partners in de bouwmaterialenhandelsector hebben gemaakt. Dat doen we professioneel en zonder dat we winst willen maken.

De uitgangspunten voor hoe we ons werk doen, noemen we kernwaarden. Dit zijn ze:

 • maatschappelijke betrokkenheid
 • eenvoud en begrijpelijkheid
 • kostenefficiënt
 • evenwichtige belangenafweging
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Visie

Bpf HiBiN wil voor iedereen in de bouwmaterialenhandel een betrouwbaar, toekomstbestendig en klantgericht fonds zijn. Wat we doen, doen we zo goed mogelijk. We vinden het bovendien belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Maar we houden ook de kosten van de pensioenregeling zo laag mogelijk. Voor het vermogensbeheer én het pensioenbeheer.

Daarom onderzoeken we regelmatig of het interessant is om groter te worden. Om op bepaalde terreinen te gaan samenwerken. Schaalvergroting dus. Dat kan namelijk helpen om onze kosten voor langere tijd te verlagen. De kwaliteit van onze dienstverlening moet dan wel minimaal hetzelfde blijven.

Communiceren met onze (oud-)deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers doen we transparant. Op die manier weet iedereen precies waar hij aan toe is. En zorgen we dat iedereen meer met pensioen bezig is. Want dat is belangrijk.

Strategie

Om dat allemaal te bereiken, focussen we ons op drie dingen:

Dienstverlening en klantgerichtheid

 • De (data)kwaliteit van onze pensioenadministratie en dienstverlening moet zo hoog mogelijk zijn. Zodat we zo min mogelijk klachten en geschillen hebben.
 • Onze communicatie naar (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden moet juist, herkenbaar en duidelijk zijn. Dat geldt ook voor onze digitale manier van communiceren.
 • We helpen (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden pensioenkeuzes te maken die bij ze passen.
 • We zorgen voor goede ondersteuning en zo min mogelijk administratief werk voor onze werkgevers als het gaat om pensioen.
 • We nemen het voortouw in het ondersteunen van de sociale partners, werkgevers en deelnemers. Daarmee zorgen we dat ze altijd goed geïnformeerd zijn en de juiste besluiten kunnen nemen.

Professionele organisatie

 • Het bestuur en bestuursbureau van Bpf HiBiN zijn en blijven op hun taak berekend om de doelstellingen van het fonds gehaald worden. Daarvoor moeten ze adequaat bemenst zijn, met genoeg diversiteit. Dat is niet alleen belangrijk voor de zelfadministratie van het pensioenbeheer. Het is ook nodig om de uitbestedingspartijen voor het vermogensbeheer aan te sturen en hun prestaties te monitoren.
 • We kiezen uitbestedingspartijen zorgvuldig uit en evalueren ze periodiek.
 • We toetsen elk jaar de kosten door ze te vergelijken met soortgelijke (bedrijfstak)pensioenfondsen.
 • De besluiten die we nemen, baseren we op solidariteit, evenwichtige belangenafweging en maatschappelijke gevolgen.
 • Onze beleggingsbeginselen (investment beliefs) focussen op een zo goed mogelijke verhouding tussen risico, kosten en passende beleggingsopbrengsten, zodat het vermogen genoeg opbrengt.
 • Waar dat nodig is vernieuwen we om de uitvoering van de pensioenregeling steeds te verbeteren.

Toekomst

 • Het is belangrijk om nu en in de toekomst te kunnen sturen op de betaalbaarheid, de veranderingen en vereenvoudiging van de pensioenregeling. Daarop focussen we in de samenwerking met onze sociale partners.
 • Eens in de zoveel tijd beoordelen we of ons bestuursmodel (nu: paritair) en uitvoeringsmodel nog steeds het beste past bij het fonds.
 • We blijven regelmatig schaalvergroting of samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Onze mensen

Onze mensen

Wie zijn er elke dag met het pensioen van uw medewerkers bezig? Dat leest u hieronder.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Dit zijn onze bestuursleden:

NaamFunctieSinds
Gijs AlferinkVoorzitter (namens werkgevers)06-05-2015
Mila van den Bout-KisoenBestuurslid (namens CNV Vakmensen)06-07-2020
Morris de JongBestuurslid (namens FNV)20-12-2021
Govert van der PeijlBestuurslid (namens werkgevers)29-01-2023
Thieu VaesBestuurslid (namens pensioengerechtigden)24-06-2014
Gijs VermeulenBestuurslid (namens werkgevers)20-11-2017
Marc VijverVice-voorzitter (onafhankelijk)05-08-2014

 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (vo) beoordeelt het beleid van het bestuur en de manier waarop dat beleid is uitgevoerd. De vo-leden zijn:

NaamFunctieSinds
Mariëtte SimonsVoorzitter (namens pensioengerechtigden)01-07-2021
Hein ZaanLid (namens werknemers)01-07-2014
Sylvia Uittenbogaard-van der MeerLid (namens werkgevers)01-07-2023
Peter NiemantsverdrietLid (namens oud-deelnemers)01-11-2023

 

Raad van Toezicht

De naam zegt het al: de Raad van Toezicht (rvt) houdt toezicht. In ons geval op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het fonds. Dit zijn de leden:

NaamFunctieSinds
Erik KlijnVoorzitter01-07-2022
Joyce van DorssenLid01-07-2021
Fleur RieterLid01-07-2020

 

Bestuursbureau

Bpf HiBiN heeft een bestuursbureau. De medewerkers ondersteunen het bestuur bij de bestuurstaken. Maar ook doen ze de pensioen-  en financiële administratie. Zij zijn dus de mensen die u spreekt als het gaat over uw pensioenadministratie. Onze medewerkers:

NaamFunctie
Robert HendrickxDirecteur
Ingrid BoereboomOfficemanager/medewerker financiële administratie
Jurgen BraspenningBestuursadviseur/coördinator pensioenadministratie
Tuba KarasuMedewerker pensioenadministratie
Martijn de NennieController
Inge SpiekmanBestuursadviseur
Jeroen van der StarMedewerker pensioenadministratie
Rob van IeperenMedewerker pensioenadministratie
Willemijn de VetteMedewerker pensioenadministratie

 

Heeft u vragen? We helpen u graag.

Elke werkdag zitten we met plezier voor u klaar. Neem dus gerust contact met ons op.

Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.