Jaarlijkse pensioenbijeenkomst werkgevers & HR-medewerkers 12 juni 2024: info en aanmelden

2021 in één oogopslag

Ons verkorte jaarverslag laat zien hoe het in het afgelopen jaar met Bpf HiBiN ging. De belangrijkste cijfers, feiten en gebeurtenissen hebben we voor u op een rij gezet. Wilt u meer weten? Lees dan ons uitgebreide jaarverslag.

Jaarverslag 2021
Verandering beleidsdekkingsgraad
2021
jan 2021
90,6%
dec 2021
102,3%
Totaal aantal deelnemers
2021
36.023
2020
34.514
Deelnemers 2021
Aangesloten ondernemingen
Kosten per deelnemer
2021
€124
2020
€142
Pensioenuitkering in euro (x 1.000)
2021
€14.346
2020
€13.066
Aantal personen dat een pensioenuitkering ontving
Waarde belegd vermogen (x1.000)
2021
€1.348.235
2020
€1.348.685
Waarde verplichting (x1.000)
2021
€1.265.663
2020
€1.321.885
Ontvangen premies
2021
€47.205
2020
€43.625
Rendement op beleggingen
2021
0,9%
2020
11,2%
Uitvoeringskosten: Pensioenbeheer
2021
€2.045.000
2020
€2.223.000
Uitvoeringskosten: Vermogensbeheer
2021
€2.574.006
2020
€2.510.000
Uitvoeringskosten: Transactiekosten
2021
€449.485
2020
€443.000