Werkgever of medewerker HR? Geef uw e-mailadres aan ons door.

DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan

Geplaatst op 28 mei 2024

Als pensioenfonds moeten we voldoende geld hebben om de pensioenen nu en later uit te betalen. Hoe gezond een pensioenfonds is, zie je aan de beleidsdekkingsgraad. Hoe dat bij Bpf HiBiN zit, leggen we hieronder uit.

DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Thermometer

De beleidsdekkingsgraad is de thermometer voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, zijn we volgens de pensioenwet verplicht om een herstelplan op te stellen.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 21 mei 2024 akkoord gegaan met het geactualiseerde herstelplan 2024 van Bpf HiBiN. In ons herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het voorgeschreven minimum van 119,0% (per eind 2023) komt. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan het voorgeschreven minimum is sprake van een reservetekort.

Aangepaste Pensioenwet (WTP)

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioenregelingen. De Wet toekomst pensioenen (WTP) is toen namelijk ingegaan. Alle pensioenfondsen in Nederland moeten overgaan op deze nieuwe regels, maar ze krijgen een paar jaar de tijd om zich daaraan aan te passen. De uiterste datum is 1 januari 2028. Bpf HiBiN wil vanaf 1 januari 2026 volgens die nieuwe regels gaan werken.

Dat betekent dat voor Bpf HiBiN de huidige regels nog gelden en dus ook het indienen van een herstelplan.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN was lager dan het voorgeschreven minimum. Het bestuur moest daarom in 2015 een herstelplan maken. Zij moeten dat herstelplan elk jaar evalueren en actualiseren zolang sprake is van een reservetekort. Het bestuur heeft afgelopen maart het herstelplan per 1 januari 2022 geactualiseerd. Het geactualiseerde herstelplan is bij DNB ingediend. En DNB heeft nu ingestemd met dit herstelplan.

Geen aanvullende maatregelen nodig

Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van toezichthouder: De Nederlandsche Bank. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Door de stijging van de pensioenpremie naar 25,35% is de pensioenopbouw verhoogd in 2024. Dit is meegenomen in het herstelplan. Op basis van de uitgangspunten ligt de beleidsdekkingsgraad naar verwachting na acht jaar weer boven het vereiste niveau.

Hoe staat Bpf HiBiN ervoor?

De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN zijn inmiddels gestegen. Het bestuur verwacht dat er dit jaar op basis van de actuele situatie geen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het verlagen van de pensioenen (korten). Het ijkpunt voor het herstelplan is de situatie per 31 december van het jaar. Elke maand publiceren wij de actuele dekkingsgraad hier.

Vragen? We helpen graag!

Als u na het lezen van dit nieuwsbericht (andere) vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen?

Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.