Werkgever of medewerker HR? Geef uw e-mailadres aan ons door.

Ruim 500 deelnemers aan onderzoek risicovoorkeur

Geplaatst op 08 februari 2024

Ruim 500 mensen hebben hun mening laten horen over onze nieuwe pensioenregeling en hoe zij over risico’s denken. Hieronder leest u wat we daarmee gedaan hebben.

Ruim 500 deelnemers aan onderzoek risicovoorkeur
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
In dit nieuws artikel

In december 2023 kregen al onze deelnemers een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek over de nieuwe pensioenregeling en hoe zij over risico’s denken. Montae & Partners heeft dit onderzoek namens Bpf HiBiN uitgevoerd. Ruim 500 mensen hebben hun mening laten horen. Daar zijn we blij mee.

Antwoorden anoniem

Montae & Partners heeft de antwoorden verwerkt. Deze week kreeg het bestuur van Bpf HiBiN de eerste resultaten te lezen in een rapport. Alle informatie is zoals beloofd vertrouwelijk: er zijn geen individuele antwoorden gedeeld.

Risicovoorkeuren in kaart

De reden voor dit onderzoek? Voor de nieuwe pensioenregeling moet Bpf HiBiN weten welke risico’s onze deelnemers willen én kunnen nemen voor hun pensioen. Daarom zijn vragen gesteld over hoe zij kijken naar belangrijke onderwerpen. De antwoorden worden meegenomen bij het bepalen van het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN voor de nieuwe pensioenregeling.

Ook sociale partners aan de slag met antwoorden

Het rapport gaat ook naar onze sociale partners: de werkgeversorganisatie Koninklijke Hibin en werknemersorganisaties (de vakbonden FNV, CNV en De Unie). Zij nemen de antwoorden van onze deelnemers mee in de gesprekken die worden gevoerd over de nieuwe pensioenregeling. Bpf HiBiN en sociale partners zijn druk bezig met de voorbereiding daarvan. De verwachting is dat de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 klaar is.

Niet alle groepen even sterk vertegenwoordigd

Het bestuur van Bpf HiBiN is blij dat zoveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Toch hebben we van sommige leeftijdsgroepen minder reacties gehad.

Het verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN beoordeelt het beleid van het bestuur en de manier waarop dat beleid is uitgevoerd door het fonds. Ook geeft het advies. Het verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN is een afspiegeling van al onze deelnemers, inclusief mensen die al met pensioen zijn.

Oproep deelnemers jonger dan 50 of ouder dan 70

Voor een nog betere afspiegeling zijn we speciaal op zoek naar mensen die jonger zijn dan 50 of ouder dan 70 jaar. Als lid van ons verantwoordingsorgaan of via bijvoorbeeld een klankbordgroep kunnen zij hun mening geven.

In dit bericht doen wij een oproep aan deze groepen om zich te melden.

Vragen?

Als u vragen heeft over dit bericht, neem dan gerust contact op met Robert Hendrickx, directeur van het bestuursbureau van Bpf HiBiN: r.hendrickx@bpfhibin.nl.

Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.