Jaarlijkse pensioenbijeenkomst werkgevers & HR-medewerkers 12 juni 2024: info en aanmelden

Afsplitsing bedrijf

Wat moet u doen bij een afsplitsing van uw bedrijf?

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Bedrijfsactiviteiten

Krijgt u te maken met een splitsing of afsplitsing van uw bedrijf? Dan is het belangrijk om te bekijken wat de activiteiten zijn van het (af)gesplitste deel van uw onderneming.

Activiteiten vallen onder de bouwmaterialenhandel

 • Uw medewerkers blijven gewoon pensioen opbouwen bij Bpf HiBiN.
 • Indien er activiteiten en medewerkers achter blijven in het bestaande bedrijf, dan blijven deze pensioen opbouw bij Bpf HiBiN.
 • U meldt het (af)gesplitste gedeelte bij ons aan als nieuw bedrijf.
 • Bij het huidige bedrijf meldt u eventuele medewerkers die overgaan uit dienst.
 • U meldt uw medewerkers vervolgens weer aan bij uw nieuwe, afgesplitste bedrijf.

Activiteiten vallen onder een andere branche

Horen de activiteiten van het (af)gesplitste gedeelte thuis in een andere bedrijfstak? Dan valt u met uw nieuwe bedrijf mogelijk niet meer verplicht onder Bpf HiBiN maar onder een ander bedrijfstakpensioenfonds.

 • U moet uw medewerkers aanmelden bij het nieuwe pensioenfonds.
 • Op de datum dat u het bedrijf splitst, stopt de deelname (van de medewerkers die overgaan) bij Bpf HiBiN.
 • Uw medewerkers hebben tot deze datum pensioen opgebouwd.
 • Tot op diezelfde datum betaalt u ook de pensioenpremies.
 • U bent en blijft verantwoordelijk voor eventueel onbetaalde pensioenpremies.
 • Het opgebouwde pensioen blijft bij Bpf HiBiN.
 • Vanaf het moment dat uw medewerkers met pensioen gaan, krijgen zij hun uitkering van Bpf HiBiN.
 • Voor de toekomst bouwen de medewerkers die overgaan pensioen op bij het nieuwe pensioenfonds.

Sommige bedrijfstakken hebben geen eigen (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Wilt u uw werknemers toch een pensioenregeling aanbieden? Dan kunt u altijd vrijwillig aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. U biedt hen daarmee bovendien een sterke arbeidsvoorwaarde! Voor een aanvraag of voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen? We helpen u graag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere zaken? Neem dan gerust contact met ons op.

Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.