Werkgever of medewerker HR? Geef uw e-mailadres aan ons door.

Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er op het gebied van pensioen als uw medewerker arbeidsongeschikt is? En moet u als werkgever iets doen?

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Pensioenpremie

Als een medewerker ziek wordt, betaalt u als werkgever nog 2 jaar (een deel van) het salaris. Daarbij hoort ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

1e en 2e ziektejaar

De medewerker betaalt zelf het werknemersdeel van de pensioenpremie in het 1e en 2e ziektejaar.

Langer dan 2 jaar ziek

Is uw medewerker langer dan 2 jaar ziek? Dan valt hij of zij onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Is uw medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschiktheid? Dan kan hij of zij in aanmerking komen om bij Bpf HiBiN pensioen te blijven opbouwen. De medewerker betaalt dan geen premie over het deel dat hij of zij arbeidsongeschikt is: dat nemen wij voor onze rekening.

Als pensioenfonds krijgen we via het UWV door welke deelnemers arbeidsongeschikt zijn. Die informatie gebruiken wij om de premievrijstelling toe te kennen.

Welke acties moet u ondernemen?

Het UWV stuurt u en uw medewerker een bevestiging van het arbeidsongeschiktheidspercentage (de beschikking).

  • Wij ontvangen daarvan graag een kopie van u.
  • Is er bezwaar aangetekend en heeft het UWV daarop gereageerd? Dan ontvangen we ook daarvan graag een kopie.

U kunt ons de afschriften mailen (via de button hieronder) of per post sturen: Bpf HiBiN, Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek.

Heeft u vragen? We helpen u graag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere zaken? Neem dan gerust contact met ons op.

Arbeidsongeschiktheid
Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.