Werkgever of medewerker HR? Geef uw e-mailadres aan ons door.

Jaarverslag 2023 is klaar

Geplaatst op 03 juli 2024

Het jaarverslag over 2023 van Bpf HiBiN is klaar. In dit bericht vertellen we daar meer over.

Jaarverslag 2023 is klaar
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

In het jaarverslag leest u uitgebreid hoe het fonds er financieel voor staat en wat het afgelopen jaar de belangrijkste gebeurtenissen waren.

Hieronder zetten we ze alvast kort op een rijtje.

WTP

Op 1 juli 2023 ging de aangepaste Pensioenwet (WTP) in. De werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector handel in bouwmaterialen hebben in 2023 als nieuwe pensioenregeling gekozen voor een solidaire premieregeling (SPR). Op verzoek van de sociale partners zet Bpf HiBiN alle bestaande pensioenaanspraken (inclusief de pensioenuitkeringen) om. De streefdatum voor het invoeren van de nieuwe premieregeling en het omzetten van de pensioenaanspraken is 1 januari 2026. Daar bereiden we ons nu op voor. In 2023 hebben we daarom:

  • een externe organisatie gevraagd de datakwaliteit bij het fonds te onderzoeken. We hebben als fonds altijd veel tijd en aandacht besteed aan het waarborgen van de juistheid en volledigheid van de informatie in de pensioenadministratie. Maar vanwege de overgang naar de solidaire premieregeling moeten we kunnen aantonen dat de datakwaliteit voor, tijdens en na de overgang goed is.
  • besloten om een nieuw pensioenadministratiesysteem in te voeren op 1 januari 2024.  Dat proces verliep zo goed dat we binnen tien maanden de pensioenen konden uitkeren vanuit het nieuwe systeem van Lumera.

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van Bpf HiBiN is gestegen van 108,8% naar 110,7% eind 2023. Dat kwam vooral door een positief resultaat op onze beleggingen.

Verhoging pensioenen, premie en opbouwpercentage

  • We hebben de pensioenen verhoogd: vanaf 1 januari 2023 met 5% en vanaf 1 januari 2024 nog eens met 2,5%. Dat was mogelijk door het ‘Besluit toeslag voorgenomen transitie’ en de hoogte van de dekkingsgraad. De verhoging geldt voor alle pensioenrechten en pensioenaanspraken.
  • Voor het eerst sinds 2020 kan Bpf HiBiN het beoogde opbouwpercentage van 1,625% toekennen. Tegelijk met de invoering van de aangepaste Pensioenwet op 1 juli 2023 konden we gebruikmaken van het overgangsrecht om het rendement op de vastrentende waarde voor de berekening van de premie opnieuw vast te stellen. De sociale partners gingen ermee akkoord om dat te combineren met het verhogen van de premie. Vanaf 1 januari 2024 is daarom de premie (van 25,2% naar 25,35% van de pensioengrondslag) en daardoor het opbouwpercentage (van 1,217% naar 1,625%) verhoogd.

2024

In 2024 focussen we ons als fonds in het bijzonder op:

  • de verdere voorbereiding voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling en het daarbij behorende beleid en
  • de wettelijke verplichting om de risico’s tegen cyberbedreigingen (nog) beter te beheersen.

Meer lezen?

Hier ziet u alvast de belangrijkste cijfers van 2023 in één oogopslag. Benieuwd naar het volledige jaarverslag? Dat leest u hier.

Heeft u vragen? We helpen graag.

Als u na het lezen van dit nieuwsbericht (andere) vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel werkgeversinformatie op deze website te vinden is? Op de startpagina staat alles handig per thema bij elkaar.

 

Pensioen bouwmaterialenhandel

Hulp nodig?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.